Ciasteczka

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj www.bulldogenglish.org. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu
(+ 48) 733 563 56, adres e-mail: admin@bulldogenglish.org w związku z realizowaną przez Gary Pawlowski-Clark, Managing Director zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Bulldog English.

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

Cookies techniczne:

– zapewniają prawidłowe działania strony internetowej

– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

-Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy

Cookies Analityczne- Google Analytics

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zebranych danych

Zawierają:

– Akceptacja zasad dotyczących plików cookie na stronie www.bulldogenglish.org

– Dane analityczne do celów marketingowych, takie jak lokalizacja serwera, czas i data wizyty.

-Progress rekord na opcjonalnych kursów samodzielnego kształcenia elektronicznego

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

-Google Analytics: Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do kompilowania raportów i pomagamy nam ulepszać stronę. Pliki cookie zbierają informacje w anonimowej formie, w tym liczbę odwiedzających stronę internetową i blog, z których użytkownicy odwiedzają witrynę i odwiedzane strony.

Przeczytaj przegląd Google dotyczący ochrony prywatności i danych zabezpieczających:

Jednocześnie informujemy że które dane które uzyskują inne podmioty są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.bulldogenglish.org/prywatnosc

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.